PEPI_belly button

32,000원
기본 할인0원
size
선택하세요.
선택하세요.
m (품절)
l
상품 합계
품절된 상품입니다.

 

 

 

PEPI_belly button

 

*발레복 위에 입어도 넘넘 예뻐요!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

모델 사이즈

 

하람 m사이즈 착용!

키 118cm/ 몸무게 23kg

 

사이즈 팁!

 

m 키 115cm 이하

L 키 115cm 이상

 

통통 친구들은 한 사이즈 업해주세요^^

 

 

 

 

 

 

PEPI_belly button

32,000원
추가 금액
size
선택하세요.
선택하세요.
m (품절)
l
상품 합계
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림