Rococo Leotard

55,800원 62,000원
기본 할인6,200원
SIZE
선택하세요.
선택하세요.
S
M
COLOR
선택하세요.
선택하세요.
purple
navy
purple
navy
상품 합계
품절된 상품입니다.

 

 

 

ROCOCO LEOTARD''

 

 

 

 

PURPLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

고급스러운 어깨 밴드 그리고 입체패턴 절개 레오타드''

안감도 동일하게 절개되어 앞부분 전체에 덧대어져 있어요!

 

레오타드 색상은 기본 블랙이며

어깨 밴드 색상은 두 가지 입니다

 

purple and navy

 

 

 

SIZE TIP

 

S사이즈

키 165CM 이하/몸무게 50KG 이하 

 

M사이즈

키 165CM 이상/ 몸무게 50KG 이상

 

 

*찬물로 세탁해주세요

 

 

 

 

 

 

 

Rococo Leotard

55,800원 62,000원
추가 금액
SIZE
선택하세요.
선택하세요.
S
M
COLOR
선택하세요.
선택하세요.
purple
navy
purple
navy
상품 합계
품절된 상품입니다.
재입고 알림 신청
휴대폰 번호
-
-
재입고 시 알림